CHẬM HOMESTAY ĐÀ LẠT

Captions line here

Phòng Bác Hai

Giường2 Giường lớn
Phòng dành cho4 người
ViewSân vườn
Wifi
Giá phòng600.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng

Phòng Cô Ba

Giường2 Giường lớn
Phòng dành cho4 người
ViewSân vườn
Wifi
Giá phòng600.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng

Phòng Cậu Tư

Giường1 giường lớn
Phòng dành cho2 người
Viewsân vườn
Wifi
Giá phòng350.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng

Phòng Chú Năm

Giường2 giường lớn
Phòng dành cho2 người
ViewSân vườn
Wifi
Giá phòng600.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng

Phòng Dì Sáu – Vàng

Giường1 giường lớn
Phòng dành cho2 người
ViewSân vườn
Wifi
Giá phòng350.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng

Phòng Dì Sáu – Hường

Giường1 giường lớn
Phòng dành cho2 người
ViewSân vườn
Wifi
Giá phòng350.000 VNĐ / Đêm
Đặt Phòng